Centrala Banku
ul. Rynek 15, 38-340 Biecz

(0-13) 44-71-281
(0-13) 44-71-022

   Aktywuj kartę Visa przez internet

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Od 25 maja 2018r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IOD) jest Katarzyna Bielamowicz-Gorczyca.
Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bsbiecz.pl  

Obowiązek informacyjny - RODO >>

Ogólna klauzula informacyjna RODO >>

Klauzula RODO - czynności kasowe >>

Zgody marketingowe >>

Zasady rozpatrywania wniosków >>

Wniosek o zmianę danych osobowych >>